Over Wim Maulany

Expert in de oosterse bewegingsleer

Al sinds 1982 is Wim Maulany actief als therapeut en docent in de oosterse bewegingsleer. Als gediplomeerd meester heeft hij tijdens zijn jarenlange ervaring zijn eigen methode ontwikkeld. Deze Yi-methode is er vooral op gericht om mensen weer in staat te stellen hun eigen lichaam objectief te kunnen waarnemen en de aandacht in het hier en nu te houden.

Meester in Kungfu

Wim Maulany is een vooraanstaand en geprezen beoefenaar van Kungfu. Hij heeft zelfs op uitnodiging in China, het land van herkomst van deze verdedigingskunst, demonstraties gegeven voor tientallen monniken die hier ook meester in zijn.

Evenwichtige benadering

De kracht van Wim Maulany is zijn pragmatische aanpak, waarmee hij de filosofie achter Kungfu weet te combineren met de praktische verdedigingskunst. Hij is betrokken, gedisciplineerd en heeft altijd respect voor zijn mede- en tegenstanders. Dat vind je ook terug in zijn manier van trainingen geven. Geen onnodige harde of juist ‘zweverige’ aanpak, maar een evenwichtige benadering, gebaseerd op het yin-yang principe. Het gaat om balans. Dit komt natuurlijk vooral naar voren tijdens zijn lessen in Tai-chi.

Deze balans vind je terug in zijn logo. Hierin zie je een duif en een adelaar. Waarbij de adelaar de krachtige, harde kant uitbeeldt (o.a. assertiviteit, Kungfu) en de duif staat voor de meer rustige, zachte kant (o.a. Tai-chi). Ook zijn behandelmethodes zijn gebaseerd op de balans tussen lichaam en geest. Vanuit een holistische aanpak (de mens als geheel) helpt Wim Maulany om zijn cliënten klachtenvrij te maken en te houden

.

Officiële vermelding in Guiness Book of Records

Bevoegdheden en diplomering

De praktijk was aangesloten bij de volgende erkende beroepsverenigingen: