Relatietherapie

Balans en communicatie in een relatie

Relaties zijn gebaat bij balans. Vaak komt er op een gegeven moment het besef dat de interactie tussen partners niet meer zo goed verloopt. Een normaal gesprek is soms bijna niet meer mogelijk en van die vertrouwde intimiteit van vroeger is nog maar weinig over.
Als de balans in een relatie zoek is, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het persoonlijke welzijn en functioneren. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen gebaat zijn bij een gezonde relatie. Men zit lekkerder in zijn/haar vel en is in staat langer te genieten van een positiever leven.
Veel relatieproblemen worden veroorzaakt door communicatieproblemen. Verschillende denkwijzen van partners kunnen voor wederzijdse irritaties zorgen. Dit gebeurt meestal niet uit gebrek aan liefde, maar omdat mensen elkaar niet lijken te begrijpen en zich teleurgesteld voelen.
Pogingen om dit te veranderen en misverstanden uit de wereld te helpen, pakken steeds verkeerd uit. Met als gevolg dat er frustraties ontstaan en beide partners gekwetst worden. Het gevoel van onbegrip neemt toe, wat zonder ingrijpen permanente gevolgen kan hebben voor de wederzijdse verstandhouding.

Relatietherapie helpt:

– als er veel ruzies en ergernissen zijn.
– als er het gevoel is ontstaan dat er geen tijd en ruimte voor elkaar is
– als het onmogelijk is geworden om een goed gesprek met elkaar te hebben
– als er veel discussies zijn over huishoudelijke taken en individuele tijdsbestedingen
– als persoonlijkheden met elkaar botsen

De drang om gelijk te willen hebben, ongeduld en irritatie, maakt luisteren en een goed gesprek een bijna onmogelijke opgave. Elkaar ontlopen lijkt dan de beste manier om de rust te doen wederkeren, maar deze uitweg biedt geen permanente oplossing.

Door de Yi-methode wordt men rustig. Men leert zichzelf te accepteren en de onderdrukte gevoelens geleidelijk los te laten. Door deze ontspanning zal men weer in staat zijn een prettig gesprek te kunnen voeren waarbij wederzijdse interactie centraal staat.