Wim Maulany
5.0
Gebaseerd op 12 beoordelingen
powered by Google
Jeroen van LangeJeroen van Lange
16:21 11 Jan 23
Fijne ervaring met Wim. Heeft me bewuster gemaakt en geholpen spanning los te laten.
Jeroen van LangeJeroen van Lange
16:21 11 Jan 23
Nice experience with Wim. Made me more aware and helped release tension.
mark brilmanmark brilman
09:13 23 Dec 22
After years back with Wim Maulany, who had developed the yi method, a world opened up for me and I learned to discover myself again.A completely different approach than physiotherapy that focuses on strengthening muscles, while with Wim the emphasis is on becoming aware of where the tension is and releasing it, with me especially the neck and the diaphragm.After the Tai Chi lesson according to the yi method, I have a lot of energy and warm hands, while I often suffered from cold hands.The lesson is no longer focused on breathing but on feeling tensions and releasing them.I can recommend the combination of Tai Chi lessons and treatment according to the Yi method to everyone, although I still have a lot to learn, I know that I have come to the right place with Wim.I would like to thank Wim for this!
mark brilmanmark brilman
09:13 23 Dec 22
Na jaren weer terug bij Wim Maulany die inmiddels de yi-methode had ontwikkeld, ging er een wereld voor mij open ik leerde mezelf opnieuw te ontdekken.Een compleet andere benadering dan de physiotherapy die gericht is op spieren versterken terwijl bij Wim de nadruk ligt op bewustwording waar de spanning zit en het loslaten ervan, bij mij vooral de nek en het middenrif.Na de Tai Chi les volgens de yi-methode heb ik heel veel energie en warme handen terwijl ik vaak last had van koude handen.De les is niet meer gefocust op de ademhaling maar op het voelen van spanningen en het loslaten ervan.De combinatie van Tai Chi les en behandeling volgens de Yi-methode kan ik iedereen aanraden, hoewel ik nog veel te leren heb weet ik dat ik bij Wim aan het enige juiste adres ben.Hiervoor wil ik Wim hartelijk bedanken!
M. J.M. J.
16:33 16 Oct 22
Aangewakkerd door mooie verhalen en herinneringen aan toen ik vroeger zelf Kungfu deed, ben ik na lange afwezigheid weer mee gaan trainen.Wat heb ik dit (onbewust) gemist, je voelt al je onnodige spanningen in je lichaam voor de noorderzon verdwijnen, ernergieker, leniger, helderder en ontspannen, maar je discipline krijgt ook een flinke boost.Zoals Wim zegt: 'het is een medicijn voor je'. En dat merk je, het is nu een vast onderdeel van mijn dagelijkse routine.Dank!
M. J.M. J.
16:33 16 Oct 22
Fueled by beautiful stories and memories of when I used to do Kung Fu myself, I started training again after a long absence.How I (unconsciously) missed this, you feel all your unnecessary tensions in your body before the northern sun disappear, more energetic, flexible, clearer and relaxed, but your discipline also gets a big boost.As Wim says: 'it is a medicine for you'. And you notice that, it is now a regular part of my daily routine.Thanks!
Jesper LubbersJesper Lubbers
20:04 30 Sep 22
Helped me a lot
Jesper LubbersJesper Lubbers
20:04 30 Sep 22
Heeft me veel geholpen
NorbertNorbert
11:54 23 Sep 22
Aantal jaren geleden naar de praktijk van Wim gegaan met een vervelende klacht, (chronische) bekkenpijn. Een moeilijk te behandelen aandoening, maar bij Wim geleerd om o.a. mijn middenrif beter te ontspannen. Daardoor zijn mijn klachten grotendeels verdwenen. Mijn specialist in het ziekenhuis vond het best bijzonder. Is iets wat ze in de reguliere zorg niet kennen. Ik volg nu al geruime tijd lessen kungfu, waarin ook aandacht is voor ontspanning (Yi-methode).Aanrader als je wilt werken aan een gezond lichaam!
NorbertNorbert
11:54 23 Sep 22
Went to Wim's practice a few years ago with an annoying complaint, (chronic) pelvic pain. A condition that is difficult to treat, but Wim learned to relax my diaphragm better, among other things. As a result, my complaints have largely disappeared. My specialist in the hospital thought it was quite special. Is something they do not know in regular care. I have been following kung fu classes for some time now, in which attention is also paid to relaxation (Yi method).Recommended if you want to work on a healthy body!
Janina KrevsJanina Krevs
11:14 31 Jul 22
Awesome! Efficient approach different methods and patient and extensive explanation of the exercises. A lot of knowledge. Thanks, Wim!
Janina KrevsJanina Krevs
11:14 31 Jul 22
Geweldig! Efficiënte aanpak verschillende methodes en geduldige en uitgebreide uitleg bij de oefeningen. Heel veel kennis van zaken. Bedankt, Wim!
Ryonross SiwabessyRyonross Siwabessy
18:19 27 Jan 20
Echt de aller beste hulp die ik heb gekregen om mijn pijn en klachten op een natuurlijke manier te helen. 7 sterren waardig. Dank U !
Eddie KimmelsEddie Kimmels
11:01 05 Aug 19
Meneer Maulany heeft mij erg goed geholpen om mijn ademhaling weer onder controle te krijgen.
Joost WassinkJoost Wassink
18:20 26 Jan 19
Sven HubersSven Hubers
00:23 20 Jan 17
Jeroen van LangeJeroen van Lange
16:21 11 Jan 23
Fijne ervaring met Wim. Heeft me bewuster gemaakt en geholpen spanning los te laten.
mark brilmanmark brilman
09:13 23 Dec 22
Na jaren weer terug bij Wim Maulany die inmiddels de yi-methode had ontwikkeld, ging er een wereld voor mij open ik leerde mezelf opnieuw te ontdekken.Een compleet andere benadering dan de physiotherapy die gericht is op spieren versterken terwijl bij Wim de nadruk ligt op bewustwording waar de spanning zit en het loslaten ervan, bij mij vooral de nek en het middenrif.Na de Tai Chi les volgens de yi-methode heb ik heel veel energie en warme handen terwijl ik vaak last had van koude handen.De les is niet meer gefocust op de ademhaling maar op het voelen van spanningen en het loslaten ervan.De combinatie van Tai Chi les en behandeling volgens de Yi-methode kan ik iedereen aanraden, hoewel ik nog veel te leren heb weet ik dat ik bij Wim aan het enige juiste adres ben.Hiervoor wil ik Wim hartelijk bedanken!
M. J.M. J.
16:33 16 Oct 22
Aangewakkerd door mooie verhalen en herinneringen aan toen ik vroeger zelf Kungfu deed, ben ik na lange afwezigheid weer mee gaan trainen.Wat heb ik dit (onbewust) gemist, je voelt al je onnodige spanningen in je lichaam voor de noorderzon verdwijnen, ernergieker, leniger, helderder en ontspannen, maar je discipline krijgt ook een flinke boost.Zoals Wim zegt: 'het is een medicijn voor je'. En dat merk je, het is nu een vast onderdeel van mijn dagelijkse routine.Dank!
Jesper LubbersJesper Lubbers
20:04 30 Sep 22
Heeft me veel geholpen
NorbertNorbert
11:54 23 Sep 22
Aantal jaren geleden naar de praktijk van Wim gegaan met een vervelende klacht, (chronische) bekkenpijn. Een moeilijk te behandelen aandoening, maar bij Wim geleerd om o.a. mijn middenrif beter te ontspannen. Daardoor zijn mijn klachten grotendeels verdwenen. Mijn specialist in het ziekenhuis vond het best bijzonder. Is iets wat ze in de reguliere zorg niet kennen. Ik volg nu al geruime tijd lessen kungfu, waarin ook aandacht is voor ontspanning (Yi-methode).Aanrader als je wilt werken aan een gezond lichaam!
Janina KrevsJanina Krevs
11:14 31 Jul 22
Geweldig! Efficiënte aanpak verschillende methodes en geduldige en uitgebreide uitleg bij de oefeningen. Heel veel kennis van zaken. Bedankt, Wim!
Ryonross SiwabessyRyonross Siwabessy
18:19 27 Jan 20
Echt de aller beste hulp die ik heb gekregen om mijn pijn en klachten op een natuurlijke manier te helen. 7 sterren waardig. Dank U !
Eddie KimmelsEddie Kimmels
11:01 05 Aug 19
Meneer Maulany heeft mij erg goed geholpen om mijn ademhaling weer onder controle te krijgen.
js_loader

© 2021 HI-Computers. All Rights Reserved.